Beslutar man att skaffa en utökad försäkring för sin husbil behöver man ta ställning till vilken sorts försäkring man vill ha. Samtliga försäkringsbolag erbjuder både hel- och halvförsäkringar men villkor och premie varierar mellan bolagen. Därför bör man även ta aktiv ställning till vilket försäkringsbolag man vill anlita. Först och främst väcks frågan om typ av försäkring. Det kan vara bra med en kort summering av de gemensamma dragen i de två olika typerna.

  • Halvförsäkring ger ett mindre omfattande skydd. I de flesta fall utgår bara ersättning för situationer som du själv inte har orsakat. Sådant kan vara trasig rutor till följd av stenskott från andra bilar, inbrott i husbilen eller dyra kostnader om husbilen måste bärgas till en serviceverkstad. Vad som ersätts är därför i främsta hand skador på husbilen som inte har att göra med krock samt förlust av vissa ägodelar.
  • En helförsäkring ger dig allt som ingår i halvförsäkringen med ett tillägg för vagnskador. Det betyder att du får ersättning om du krockar med ett annat fordon med följden att skador uppstår på din husbil. Samma gäller om du drabbas av dikeskörning eller någon annan trafikrelaterad olycka. Därför säkerställer helförsäkringen att du ersätts för de händelser som annars skulle bli ditt egna ekonomiska ansvar. Utöver detta finns ibland skillnader i förmåner och premier.

När bör man välja halvförsäkring?

Att ta ställning till priset är antagligen det första som sker när man överväger att skaffa en försäkring. Däremot är det minst lika viktigt att granska de olika försäkringsbolagens omdömen och villkor. Omdömen ger en snabb inblick i hur bolaget hanterar övriga kunder. Villkoren avgör de exakta omständigheterna då du har rätt till ersättning. Exempelvis kan det i vissa sammanhang finnas krav på ett husbilen inte får ha gått mer än ett visst antal mil för att ersättning för motorskada ska utgå. Missar man detta riskerar försäkringen att inte uppfylla de förväntningar man har. Bestämmer man sig för vilket försäkringsbolag man ska anlita måste man sedan fråga sig om man vill ha hel- eller halvförsäkring. Är din husbil av äldre modell, eller i förhållande till din ekonomi i övrigt, billig finns skäl att fundera på halvförsäkring istället för en mer fullständig helförsäkring. Punkterna nedan kan används som vägledning i beslutet.

  • Halvförsäkringen ger dig med fördel lägre premie. Den totala årskostnaden kan bli avsevärt mycket längre än vad den vore för en helförsäkring. Ibland är även självrisken lägre.
  • Halvförsäkringen har som baksida att de inte täcker de skador uppstår på din husbil vid, exempelvis, krock eller dikeskörning. Inte heller ersätts fuktskador på grund av ledningar eller vattenläckage från tanken. Det gör att man kan stå utan ersättning vid skador med omfattande ekonomisk inverkan.

Är husbilen av väldigt ringa värde kan man även överväga om det överhuvudtaget behövs någon särskild husbilsförsäkring. Utan särskild försäkring blir man utan, exempelvis, ansvarsförsäkring vilket gör att man inte får något stöd ifall man med husbilen råkar orsaka omfattande egendomsskada. När man överväger försäkring kan det vara viktigt att inte bara tänka på skador som kan drabba den egna husbilen. Ekonomiskt ansvar för skada som drabbar annan är även det en reell risk.

Innan du tar ett beslut så överväg noggrant olika försäkringsbolag, villkor, priser och försäkringstyper. Det kan även finnas särskilda omständigheter som gör att vissa bolag eller försäkringar passar dig bättre än andra. Vad man får hålla i åtanke är de egna behoven och hur den relativt låga premien står i förhållande till en ofta kostsam husbil.