Folksam husbilsförsäkringI förhållande till många andra svenska försäkringsbolag har Folksam en lång historia. Bolaget bildades 1908 och är i dag ett av de mest välkända försäkringsgivarna i Sverige. De tillhandahåller försäkringar för hem, bil, personer och så klart husbilar. Giltigheten för husbilsförsäkringen gäller i samtliga länder anslutna till det gröna kortet och EES-länderna. Folksam tillämpar individuell premie utifrån försäkringstagarens ålder samt husbilens vikt och årsmodell. Är förfaren under 24 har försäkringen förhöjd självrisk. Tecknar man husbilsförsäkring hos Folksam har man att välja mellan helförsäkring och halvförsäkring. Här nedan nämner vi de generella dragen hos dessa två försäkringstyper.

Halvförsäkring

För ett brett skydd mot många olika händelser finns halvförsäkring. Denna är trots sin omfattning mer begränsad än helförsäkringen. Här är de viktigaste händelserna som en halvförsäkring från Folksam omfattar.

  • Har husbilen blivit stulen och inte återkommit inom en månad ersätter Folksam dig med ett belopp som motsvarar husbilens marknadsvärde. Skador i samband med stölden ersätts också. Viss egendom som blir stulen ur husbilen ersätts likaså. Detta gäller aldrig stöldbegärlig egendom.
  • Skador på maskin- eller motordelar kan bli väldigt omfattande. Kostnaderna för reparation kan väldigt lätt skena iväg. Inträffar skada på motor- eller maskindelar ersätts de av Folksam. För att det ska gälla måste det vara en skada som påverkar husbilens maskinella funktion. Sådana är skador som påverkar husbilens klimatanläggning, broms- eller styrinrättning eller krockkuddar. För att försäkringen ska täcka skador på maskin- eller motordelar krävs att husbilen inte är äldre än åtta år och inte har gått allt för långt. Denna del av försäkringen kräver även att husbilen har servats regelbundet.
  • Om husbilen drabbas av brand på grund av eldhärjad omgivning eller kortslutning ersätts de skador som uppstår. Ersättning utgår inte vid brand i samband med trafikolycka.
  • Har det uppstått en tvist mellan husbilens ägare och annan kan husbilens ägare få ersättning för behov av juridiskt ombud. Sådant kan uppstå när en serviceverkstad inte har utfört fackmannamässig reparation eller då någon kräver skadestånd till följd av en trafikolycka.
  • Vid trauma till följd av en skada eller olycka som har att göra med husbilen får du ersättning för detta. Omfattningen är upp till tio besök hos en legitimerad och godkänt psykoterapeut eller psykolog.
  • Måste semestern temporärt avbrytas till följd av en situation som omfattas av försäkringen har du rätt till dygnersättningen. Den utgår tills dess att husbilen har blivit reparerad och semestern kan fortsätta. Vanligtvis gäller rätten inte längre än en begränsad tid.
  • Måste husbilen bogseras eller bärgas ersätts detta av Folksam. Sker det på grund av att föraren drabbas av sjukdom så utgår ingen ersättning.
  • Egendom som har skadats eller försvunnit ur husbilen ersätts upp till ett visst belopp. Undantag till detta är stöldbegärlig egendom. Sådan ersätts aldrig. Exempel på stöldbegärlig egendom är antikviteter, äkta mattor, sedlar, mynt eller värdehandlingar, Delvis stödbegärlig egendom så som sprit, ädelstenar eller pärlor ersätts upp till ett visst belopp.

Helförsäkring

För ett utökat skydd finns alternativet helförsäkringen. Det ger ersättning för samma omständigheter som halvförsäkringen men har även tillägg för vagnskadeförsäkring.

  • En vagnskada är en skada på själva husbilen. Inträffar en sådan skada till följd av skadegörelse, trafikolycka eller olyckshändelse får du ersättning. Det garanterar att du får hjälp även i situationer som inte omfattas av halvförsäkringen. Undantag för detta är däremot skada på grund av rost, fukt, köld eller misskött husbil. Folksam har även kravet att husbilen har kördugligt däckdjup. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera detta.

Vad händer om man inte är överens med Folksam?

Råder tvist mellan Folksam och försäkringstagaren kan försäkringstagaren vända sig till Folksams kundombudsman. Har inte detta lett till förbättrade relationer kan man då vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol. I allmän domstol står man däremot själv för avgifterna som uppstår.