Hitta bästa husbilsförsäkring

Att köpa och använda en husbil är en av livets stora glädjeämnen. Det ger möjlighet att finna bra väder och spektakulära platser. Men vad händer när något går fel? Med rätt försäkring kan du nästan i alla situationer räkna med att det hanteras snabbt, effektivt och smidigt. Med fel husbilsförsäkring riskerar du att få problem som kan ta dagar, veckor eller månader att ordna. Ett av de enklaste sätten att få den bästa täckningen på försäkringen är att använda ett företag som specialiserat sig på anpassade husbilsförsäkringar och förstå exakt vad som krävs för att säkerställa en problemfritt liv när olyckor inträffar.

    FörsäkringsbolagInfo               
1.Dina Assistans dygnet runtLäs mer
2.Folksam Ersättning om du måste avbryta semestern Läs mer
3.If Fast självrisk vid glasskadaLäs mer
4.Länsförsäkringar Gäller i alla EU- och EES-länderLäs mer

Att jämföra husbilsförsäkring är viktigt. Här är en lista över de viktigaste faktorerna man ska tänka på när man försäkrar sin husbil:

  1. Tänk över hur det kommande året ska se ut. Hur mycket tid kommer du lägga på din husbil? Var kommer du att köra din husbil, särskilt utomlands? Hur många km förväntar du dig att köra? Alla dessa faktorer kan påverka försäkring på din husbil.
  2. Se till att din personliga försäkring täcker de personliga tillhörigheter som kommer att vara i husbilen. Stora markiser och andra tillbehör kan vara dyra att ersätta. Tänk igenom vad som ska ingå i försäkringen.
  3. Fråga om det finns rabatter beroende på hur länge du har haft bilen eller om du får rabatt genom en förening eller klubb.
  4. De stora bolagen har inte alltid den bästa husbilsförsäkringen utan se till att hitta en som är anpassad till just dina behov. Hur du ska resa med din husbil det kommande året.
  5. Gör inte anspråk på att försäkringsbolaget för mindre skador. Mindre skador på en annan persons bil som en trasig spegel är oftast bäst att hantera utan att involvera företaget. Genom att betala för reparationer själv, rätt du fortfarande rabatter och låg premie.
  6. Undersök hur försäkringsbolaget står för eventuellt utlåning och uthyrning av husbil under reparation.

husbilsförsäkring

Husbilsägandet har stadigt ökat i Sverige. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) har antalet hushåll som äger husbilar blivit avsevärt fler sedan 2011. För ägaren av en husbil är det obligatoriskt att ha trafikförsäkring. Detta gäller däremot inte om den är avställd eller ej är registrerad i vägtrafikregistret. Omfattningen av denna obligatoriska försäkring är väldigt begränsad. Den avser främst att säkerställa att kostnaderna för personskador och skador på andras egendom täcks. Därför ger den ingen trygghet för dig som vill gardera dig för utgifter till följd av skador på ditt fordon och i anslutning förvarad egendom.

När behövs en husbilsförsäkring?

Det är inte ovanligt att enbart inköpskostnaden för en husbil hamnar kring miljonbeloppet. Tillkommer då, utöver kostnader för underhåll, ansvaret att själv stå för de ekonomiska effekterna av stöld, skadegörelse, olycka eller annan oförutsedd händelse kan totalkostnaden nå hissnande nivåer. För att garantera sig själv att det finns hjälp för att axla dessa eventuella händelser kan man välja att skaffa en mer omfattande försäkring.

Vilka typer av husbilsförsäkring finns det?

De flesta försäkringsbolag har sina egna lösningar men ett antal gemensamma drag brukar finnas. Generellt sett finns två försäkringsnivåer: hel- och halvförsäkring. Gemensamt är att det oftast finns en självrisk som utgår när försäkringen träder in. Den står vanligtvis i relation till kostnaden för den händelse som har inträffat. Premien, det vill säga kostnaden för försäkringen, påverkas av den typ av försäkring du väljer. Då den även påverkas av, exempelvis, din ålder och hemort har man däremot inte allt för stor kontroll över premiebeloppet. På senare tid har många bolag börjat erbjuda självriskeliminering som tillägg eller under förutsättningen att du köper ett säkerhetssystem samtidigt som du tecknar försäkringen. Med en sådan tjänst behöver du inte betala någon självrisk alls. Oavsett vilken lösning du väljer är det viktigt att ha en allmän överblick. Vi ska därför nu titta närmare på några allmänna drag hos de två generella försäkringstyperna.

  • Halvförsäkring ger dig ett grundläggande skydd som vanligtvis täcker händelser som du själv inte haft någon del i. Exempel på sådant är skador på glasrutor till följd av stenskott, inbrott i husbilen, avbrott i semestern till följd av att husbilen inte längre går att köra eller om ett behov av bärgning uppstår. Det gör att du i viss utsträckning kan få ersättning för såväl själva skadan på husbilen som den förlust av ägodelar som du kan ha drabbats av.
  • Helförsäkring omfattar vanligtvis allt som ingår i en halvförsäkringen med vissa extra tillägg. Exempelvis kan du då även få ersättning vid det fall att du vid framförandet av ditt fordon krockar med någon annan så att din egen husbil skadas. Vanligtvis beskrivs detta som vagnskadeförsäkring och brukar vara det som främst skiljer helförsäkring från halvförsäkring. Det tillför helt enkelt den aspekten att du garanteras ersättning för händelser som annars skulle falla inom ditt eget ansvar. Utöver detta kan helförsäkring ha annan premie eller andra förmåner.

Behövs något mer?

Här måste man själv ställa sig frågan vilka behov man har. Därför går det inte att ge något absolut svar som passar alla. Förvarar du husbilen över vintern? Reser du ofta utomlands? Vissa försäkringar ger lägre premie för perioden husbilen står i förvar då den under denna tid inte löper någon risk för att skadas i krock. I överlag är det i ditt intresse att kontrollera såväl hem- som husbilsförsäkringen för att se om det eventuellt finns några begränsningar som påverkar dig under just dina omständigheter. Exempelvis gäller många försäkringar endast för kortare periodiska vistelser utomlands. Samma gäller om du förvarar stöldbegärlig egendom i din husbil. Då kan det krävas en ytterligare kompletterande försäkring eller att egendomen förvaras under särskilda former för att du inte ska bli utan ersättning. Självklart kan man även gynnas av att jämföra de olika försäkringsbolagen. Ofta går det att få samma villkor till bättre pris om man är villig att göra bakgrundsarbetet. Det är däremot inte säkert att priset alltid är ett mått på kvalitet. Därför är det villkoren som i slutändan är viktigast.